Monday, April 12

Letters

An Adventure’s Cost

An Adventure’s Cost

Letters, Photo of the Week
“The mundane affairs of humans must always have boundaries.”  Disapproving my love for adventures, mother always repeated those words as she told the tale of a  venturesome princess who disrespected the sacred Tawhay River. Angered by her recklessness, the gods cursed her to balance eternally on top of a stone pile as a living stone figure. Mother’s tale did not stop me and my horse, Kusog, from venturing into the woods. It only reinforced my desire to prove its legitimacy. She simply underestimated my stubbornness and wanderlust.  My stream of thoughts suddenly halted when I began to hear the gushing waters. Alas! I caught sight of Tawhay, with the balanced stack of stones at its center. I urged Kusog to trot towards the pile for a closer look. Indeed, it was real ye
Black Saturday

Black Saturday

Letters, Photo of the Week
The lights flickered off at sunset, just as his prayers began. He was hoping for a delay; that the electric distribution company would be lenient. Darkness pervaded just in time for Black Saturday. Still, he remained in solemn posture. “...he was crucified, died…” As he prayed, a door opened. They looked at him.  His wife and daughter’s eyes shut melancholy, but that was not all. They held culpability in their gaze, directed towards him. They clenched it like a lance, almost with aggression.  He twitched as it pierced his heart. His breathing paused. For a moment, he thought blood streamed down from his torso. “...he descended into hell…” It was sweat trickling on his skin. A sudden heat expanded throughout his body. “...he rose again from the dead…” He he
Ang Bulong ng Kahapon

Ang Bulong ng Kahapon

Letters, Photo of the Week
Minsan kong nasilayan ang madlang yumapak  Sa mabatong daan na saksi ng kasaysayan. Magkakaiba ang mukha. Magkakatulad ang mithiin. Lahat ay binubuhay ng kanilang mga hangarin.   Kay raming beses ko na silang nasamahan Sa kasiyahan man o kalungkutan Habang nakikisilong sa aking mga sanga, Samu’t saring istorya ang dala-dala. Lahat ay nagpapatuloy sa pagtahak sa kapalaran, Habang ang paghihirap ng araw-araw ay iniinda.     Ngayon ang mabatong daan ay wala ng laman, Katahimikan lamang ang naiwan. Kasabay ng bulong ng panahong nakalipas; Mga sandaling nakamit na ang wakas.   Kung may dumaan man ay bihira ito. Takip ang ilong at bibig habang pumaparito. May bahid ng lungkot sa mga mata, Dala ang mga ala-alang nak
Called by the Siren

Called by the Siren

Letters
By: PATRICK V. MIGUEL   Editor’s Note: This piece is one of the works in a six-part series in line with the Dapitan 2021 theme Captured. All works are written by the Flame‘s Letters staffers. As Nena grew up from her father’s stories about mermaids, she was warned ever since to never trust them. “Sirens are deceitful,” he always said.  This time, however, Nena neglects her father’s warning as she tip-toes in the middle of the night to reach the shore.  Not far from their house, she spots the sharp fins of the mermaid rising from the shallow surface of the water.  The mermaid looks at her, tilting its head as Nena walks towards her.  Holding up the hem of her skirt, Nena dips her foot to the water, but as she takes one more step, she looks back into their house
Gunning for Truth

Gunning for Truth

Letters
By TAFFY ARELLA M. BERNALES   Editor’s Note: This piece is one of the works in a six-part series in line with the Dapitan 2021 theme Captured. All works are written by the Flame‘s Letters staffers.   Captivated by its power, my nine-year-old self had always dreamed of possessing a gun. I believed it would be the key to defeating “bad guys” causing mischief with their thieving hands. Bang! Bang! Gunshot sounds suddenly echoed in my mind as I replayed the CCTV footage of policemen surrounding an unarmed civilian. The kid in me would have been pumped to see this, if not for the dreadful event that occurred fourteen years ago. I have not been the same ever since.  I shook my head, hoping to clear my mind; I cannot afford to be distracted. I have a crime to re
Kisapmata: Mga Boses ng Kamalayan

Kisapmata: Mga Boses ng Kamalayan

Letters
By ABIGAIL M. ADRIATICO & DAWN DANIELLE D. SOLANO   ANG UTAK ay may makapangyarihang papel sa pang araw-araw na pamumuhay ng tao. Pinamamahayan ito ng sari-saring boses na tumutulong upang maintindihan ang mga hindi inaasahang kaganapan sa kaniyang kapaligiran. Bagama’t ito ay nakadisenyo ayon sa kaniyang pangangailangan, maaari pa rin itong talaban ng mga panandaliang pagkakataon ng panghihina o pagkabalisa na siyang nagdudulot ng kaguluhan sa isipan. Sa panunulat at direksyon ni Sophia Eugenio, ang dulang Kisapmata ay tungkol sa istorya ni Alex, isang estudyanteng binabagabag ng mga boses sa kaniyang isipan. Hango sa teorya ni Sigmund Freud ukol sa pag-iisip ng mga tao, nabigyang katauhan ang id, ego, at superego sa pamamagitan ng mga boses ng konsiyensiya ni Alex n
Float: Embracing Inclusivity

Float: Embracing Inclusivity

Letters
By PATRICK V. MIGUEL   IN A SOCIETY where there is a socially-constructed notion of “normal”, anything that goes beyond it is often frowned upon or set-aside. People who are deemed “different” face struggles in their daily lives. As a result, these “othered” people live by the pressure to conform.  Introduced as the first Pixar film that features Filipino main characters, Float (2019), alongside other SparkShorts, is currently up for free streaming on Youtube. Directed by Bobby Rubio, Float is a short animated film that tells a story between a father and a “different” son as they both deal with the pressure to conform to normality.  Rubio dedicated the film to his own child who has been diagnosed with autism. However, in the film, the child’s condition is represented i
Pamumunong Bakal sa 𝗽𝗮𝘀𝘀𝘄𝗼𝗿𝗱: 𝟬𝟯𝗱𝟭𝗽𝘂𝟱_𝗿𝟯𝘅

Pamumunong Bakal sa 𝗽𝗮𝘀𝘀𝘄𝗼𝗿𝗱: 𝟬𝟯𝗱𝟭𝗽𝘂𝟱_𝗿𝟯𝘅

Letters
By RAMON CHRISTIAN PLACIDO   ANG ISANG NAMUMUNO ay may responsibilidad sa kapakanan at pangangailangan ng kaniyang nasasakupan. Sa mabuting pamamahala, napapanatili ang kapayapaan ng kaniyang nasasakupan at nagkakaroon ito ng progresibong mamamayan. Pero may mga namumuno na nagtatago ng dumi upang mapanatili ang kaniyang kapangyarihan sa taong bayan. Matutunghayan ito sa dulang Password: Oedipus Rex na binigyang direksiyon ni Ronan B. Capinding. Ito ay ang modernong pagsasalaysay sa isang klasiko na Griyegong trahedya— Oedipus Rex ni Sophocles. Tatanghalin ang dula mula ika-8 ng Marso hanggang ika-21,  sa isang online streaming service, Ticket2Me. Umiikot ang kuwento kay Pangulong Edipo (Yan Yuzon), mahal ng nakararami at magiting na punong tagapamahala sa kaniyang bay
Tawid Dagat

Tawid Dagat

Letters, Photo of the Week
Hinayaan kong lamunin ng unang daluyong ng alon ang ibabang parte ng aking katawan. Ang buhangin na tumutusok sa aking mga talampakan ang nag-alis ng pamimitig sa aking mga binti. Isang mahabang hininga ang aking pinakawalan. Bumulabog sa aking malalim na gunam-gunam ang malalakas na putak ng mga tagak. Sa aking kaliwa ay mayroong kawan ng mga tagak na hindi mapakali, panay ang kanilang pag-huni.  Ngunit may isa na hindi gumalaw ang tuka. Panatag itong naka-tirik sa mga batuhan. Ang kaniyang mga maiitim na butil ng mata ay tumagos sa aking kaluluwa. Ibinuka nito ang kaniyang mapuputing pakpak at dumapo sa aking kawayang balsa.  Tinitigan ako nito ng mariin. At sa kaniyang pagtitig, ako ay naligalig. Tinaas ko ang aking kamay upang ito ay bugawin ngunit ako ay napatigil.
Liwanag

Liwanag

Letters
By RAMON CHRISTIAN G. PLACIDO   Editor’s Note: This piece is one of the works in a six-part series in line with the Dapitan 2021 theme Captured. All works are written by the Flame‘s Letters staffers.   Pagkamulat ni Liwanag, kumawala siya kaagad sa rehas ng kama upang umpisahan ang umaga. Inihanda niya ang mga kasuotan sa sala habang isinalang ang kanin sa elektronikong lutuan. Matapos ang paghahanda, dumiretso siya sa banyo at napatalon ng humaplos sa balat ang malamig na tubig. Pinatuyo niya ang katawan matapos nang mahabang pagbabad sa tubig. Madaling lumusot ang plantsadong uniporme sa katawan. Napansin ni Liwanag na hindi pa nasasagutan ang papeles para sa mga residente ng barangay na nakatira sa dormitoryo. Ngunit ipinaglaban niya ang pagsagot nito upang hin