Monday, September 20

Letters

Manila by Night: Unveiling Darkness and Plight

Manila by Night: Unveiling Darkness and Plight

Letters
By DAWN DANIELLE D. SOLANO   Editor’s Note: This film review is part of a review series featuring the restored classic Filipino films available for free in FDCP Channel’s Pamanang Pelikula in celebration of this year’s Philippine Film Industry Month. THE HUES of a city come in bright colors when watched from afar. It magnetizes all the seekers of buzz and bliss, comfort, and wealth. What looms behind the neon lights and million-dollar skyscrapers is the filthy, rotten heart of an impoverished city.  The Film Development Council of the Philippines celebrates the first Philippine Film Industry Month through a free online screening of eight restored heritage films. One of these films is Manila by Night, a classic Filipino film of the eighties when the Marcos’ regime was a
Insiang: A Tale of Vengeance

Insiang: A Tale of Vengeance

Letters
By ABIGAIL M. ADRIATICO   Editor's Note: This film review is part of a review series featuring the restored classic Filipino films available for free in FDCP Channel’s Pamanang Pelikula in celebration of this year’s Philippine Film Industry Month. WHEN it comes to the power play in a brutal society, the weak tend to prey over the weaker. Fueled by one’s own desire for self-preservation, they will do all that they can to use what little power they possess. Those forced to bow down to them cower in fear, kept at bay by their own belief that retaliation is futile. But some grit their teeth, biding their time as they silently heed their heart’s call for revenge.  Directed by Lino Brocka, Insiang is one of the featured films available for free in the FDCP Channel’s Pamanang
Liwayway ng mga Panaginip

Liwayway ng mga Panaginip

Letters, Photo of the Week
Pasado na ang hatinggabi, ngunit sumisiklab ang apoy ng nakasinding lampara. Nagsikalat ang mga perganimong papel at libro sa aking lamesa. Madilim, mainit, mainip, subalit may kailangang tapusin. Magaan man ang pluma sa aking kamay, pero mabigat ang pagod at antok sa aking mga mata. Kasabay ng tintang patuloy na umaagos ang mga palaisipang unti-unting patungo sa panaginip. Ako ay tinangay ng kaharian ng pantasya. Biglang sumuko ang mga matang nagsumikap mag-aral hanggang umaga. Huminto ang kamay na magsulat hanggang mahati ang tinta. Ang hangarin ng buong gabi ay biglang naging panaginip na lang. Nakaranas ako ng panibagong mundo. Natagpuan kong tapos na ako sa aking ginagawa. Bawat titik at salita na nais kong isulat ay nasa papel na. Bawat libro at artikulong nais kong aralin, lah...
The Waiting Game

The Waiting Game

Letters, Photo of the Week
By DAWN DANIELLE D. SOLANO  A rock has eyes. I should know, for I have a pair.  No one recognizes me, not even you. I, on the other hand, know you well. You have passed me numerous times yet have not spared me a look. Well,  I am nothing but a rock on the ground, waiting for you to stumble upon me again.  I know you by your smile. You have one for every occasion: one for when you ace a softball match even though you were bad at it, and one for when the cute athlete across the field took notice of you. Yet, the loveliest smile I have seen you wear when you are with friends.  I know you by your stride.  Sometimes, you walk faster than the wind. You check your watch every five seconds to see how much time is left before your morning class starts. Then, you huff in frustr
The Dust in Your Place: Pagtatatag ng Gumuguhong Relasyon

The Dust in Your Place: Pagtatatag ng Gumuguhong Relasyon

Letters
ANG RELASYON para sa matalik na magkaibigan ay isang komplikadong usapan, sapagkat bumabagabag ito sa estado ng kanilang samahan. Kapag humaba ito, mauuwi ito sa matinding alitan na makakapagbakas ng mantsa sa kanilang dalawa. Subalit, darating din ang panahon na mauungkat ang mga naudlot na usapan upang mahanap ang kahulugan ng kanilang pagsasama. Mula sa direksyon ni David Olson, ang The Dust in Your Place ay iniangkop mula sa dula ni Joem Antonio na  nanalo ng Carlos Palanca Memorial Award noong 2012. Ito ay tungkol sa isang ilustrador ng komiks na nagpapabatid sa kaniyang manunulat kung ano ang bumabagabag sa relasyon niya. Ang maikling pelikula ay kalahok sa ika-labing pitong edisyon ng Cinemalaya Independent Film Festival na idinaraos online mula Agosto 6 hanggang Setyembre 5.
Out of Body: Kababaihan sa Mata ng Industriya

Out of Body: Kababaihan sa Mata ng Industriya

Letters
SA INDUSTRIYA na pinamumunuan ng mga kalalakihan, ang mga karanasan at kagustuhan nila ang nakikita sa iba’t ibang plataporma ng media. Inaayon nila ang mga ginagawang palabas sa sensibilidad ng mga lalaki sa pamamagitan ng pagpapakita ng mga bagay na makaka-akit sa kanila. Mas pinapahalagahan rin nila ang mga pangangailangan ng kalalakihan dahil sa paniniwalang mas dominante sila sa lipunan. Dahil dito nawawala ang boses ng mga kababaihan kapag sila ay binibigyang representasyon sa media. Pinapalabas na ang mga babae ay pantawid uhaw ng mga kalalakihan sa kanilang pagnanasa. Dito nabubuo ang obhetismong paniniwala ng mga lalaki: ang mga babae ay mahalaga lamang kapag nakakaakit ang kanilang katawan.  Ang mga pagdadanas na ito ay matutunghayan sa Out of Body na binigyang dire
Ang Sadit na Planeta: Ang Kasiyahan sa Pag-iisa

Ang Sadit na Planeta: Ang Kasiyahan sa Pag-iisa

Letters
ISA sa mga naidulot ng pandemya ay ang pagkalayo ng mga tao sa kanilang mahal sa buhay. Nauwi ito sa pakiramdam ng pag-iisa sa kanilang sariling mundo. Marami ang nawalan na ng gana at nanatili na lamang sa kung saan sila naroroon—walang bahid ng pagganyak habang patuloy ang mga araw. Dahil dito, hindi maiiwasan ang pakiramdam ng lumbay na pinalala ng kanilang pag-iisa. Ngunit sa kabila ng paghihirap na dulot nito, maaari pa rin makapagbigay ng makabuluhan na pagbabago ang karanasan na ito.  Kasama sa finalists ng Cinemalaya Philippine Independent Film Festival 2021 ang pelikula ni Arjanmar Rebeta na Ang Sadit na Planeta. Gamit ang 360-camera, tinalakay ng pelikula ang pakiramdam ng pagkakulong sa sariling mundo na karaniwang nararamdaman ngayon ng maraming tao. Nagsimula ang pel
Looking for Rafflesia and Other Fleeting Things: Paghahanap sa Identidad

Looking for Rafflesia and Other Fleeting Things: Paghahanap sa Identidad

Letters
by RAMON CHRISTIAN G. PLACIDO  MAY MGA taong hindi bukas ang puso sa pagmamahal ng mga nilalang na naiiba sa kanila. Nananaig sa kanila ang pang-aalipusta ang mapaminsalang ideolohiyang itinatag ng lipunan. Kaya nananaig sa ilan ang takot na ihayag ang tunay na sarili sa lipunan dahil sa pangambang kuyugin sila ng matitinik na salita sa kanilang pagkatao. Ito ang matutunghayan sa pelikulang Looking for Rafflesia and Other Fleeting Things na binigyang direksiyon at isinulat ni James Fajardo. Kasama ito sa mga maikling pelikula na itinatampok sa ika-labing pitong edisyon ng Cinemalaya Independent Film Festival. Sumusubaybay ang pelikula sa isang binatang nagngangalang Gubat (Reynald Raissel Santos). Maraming naghihinalang siya ang tikbalang na pumapaslang sa mga residente ng kan
Ang Pagdadalaga ni Lola Mayumi: Hilom at Hiling

Ang Pagdadalaga ni Lola Mayumi: Hilom at Hiling

Letters
by DAWN DANIELLE D. SOLANO  SA HARAP  ng kagimbal-gimbal na mukha ng mapait na nakaraan, mahirap panatilihin ang mapayapang pamumuhay sa kasalukuyan. Ang iba ay nasanay na sa ganitong kalagayan, sa pag-aakalang sila ay nakaligtas na mula sa hirap. Ngunit, may ibang dinadala ang trauma hanggang sa pagtanda, na tila ba ay hindi sila hinilom ng oras. Tampok sa Cinemalaya Philippine Independent Film Festival 2021 ang likha ni Shiri De Leon na pinamagatang Ang Pagdadalaga ni Lola Mayumi. Ito ang kapighatian ng isang matandang dalaga, at sa kaniyang hiling na maranasan ang kaniyang pagiging babae, muli siyang magdadalaga. Sa simula ay makikita si Lola Mayumi (Ruby Ruiz) na nag check-in sa isang motel kung saan siya ay namukaan ng resepsyonista. Pilit na tinatago ni Mayumi ang kaniya
Ate O.G.: Tagisan ng Pribilehiyo

Ate O.G.: Tagisan ng Pribilehiyo

Letters
by FATIMA B. BADURIA  SA PAGITAN ng mayaman at mahirap, hindi mapagkakaila ang lubhang malaking agwat. Lagi, ang mga namumuhay nang mariwasa ay tila may sariling mundo sa tuktok ng mas malawak na daigdig. Mula sa kanilang kinatatayuan, nag-iiba ang tanawin nila ng nasa ibaba. Minsan, sa kalayuan, lubos na nagbabago ang maliliit na pigurang nasisilayan ng kanilang mata. Tila nababawasan ang pagkatao ng mga mahihirap sa kanilang paningin. Sa panahong mas kinakailangan ang pagiging makatao, nananatili ang distansiyang ito sa kasalukuyan— dagdag sa hamon ng pandemya. Sa maikling pelikulang idinerehe at isinulat ni Kevin Mayuga, ang Ate O.G. ay sumasalamin sa malaking puwang na pumapagitna sa mahirap at mayaman. Lalo pa itong tumitindi sa harap ng napapanahong krisis. Kahit walang