Teresita: Nagagalak at naluluha ako sa saya kasi napanood ko siyang lumaki bilang isang [mabuting] dalaga

Photo by Madeleen Saguid/ THE FLAME

What is the most gratifying part as a grandparent now that you’re about to see your granddaughter on stage? 

“Syempre masaya ako at nakapagtapos ang apo ko. Pang apat na apo ko siyang naka-graduate na. Nagagalak at naluluha ako sa saya kasi napanood ko siyang lumaki bilang isang [mabuting] dalaga.”

 

What was the most memorable experience you’ve had while supporting your granddaughter as they pursue their desired program here in UST?

“Mula nung kinder siya lagi siyang may award. [Ngayon naman] Cum Laude na siya. Kaya masaya ako dahil hindi siya nagbabago. Ginagawa niya lagi yung best niya para maging proud [ang pamilya niya].”

 

     – Teresita Lalicon Pangan, grandparent of journalism graduate Joanne Ramos

 

Interview by CALI ASAJAR

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Related Posts