Cinemalaya2021

Maski Papano: Pagsubok at Pag-asa

Maski Papano: Pagsubok at Pag-asa

by ABIGAIL M. ADRIATICO   NANG MAGSIMULA ang pandemya, maraming industriya ang nakaranas ng matinding epekto ng lockdown. Dahil dito, malaking porsyento ng mga manggagawa ang nawalan ng trabaho. Napilitan silang maghanap ng panibagong pagkukuhanan ng panggastos sa kanilang pang araw-araw na pangangailangan. Kasabay nito ang pakiramdam na nawala na…
Read More