????????: ???????_???

Pamumunong Bakal sa ????????: ???????_???

Pamumunong Bakal sa ????????: ???????_???

Byย RAMON CHRISTIAN PLACIDO   ANG ISANG NAMUMUNO ay may responsibilidad sa kapakanan at pangangailangan ng kaniyang nasasakupan. Sa mabuting pamamahala, napapanatili ang kapayapaan ng kaniyang nasasakupan at nagkakaroon ito ng progresibong mamamayan. Pero may mga namumuno na nagtatago ng dumi upang mapanatili ang kaniyang kapangyarihan sa taong bayan. Matutunghayan ito…
Read More

Contact Us