Araw ng Kalayaan 2020

Hanggahan

Hanggahan

Hindi matatakpan ng mga makikinang na ilaw o malalambungan ng dilim ng gabi ang bawat kalsada at eskinita na iniikutan ng mga maniniil at mapang-api.   Katulad ng mga banyagang imperyalistang sa ating mga daungan ay tumuntong noon, dala nila ay pagbabanta sa buhay at kalayaan ng inosente man o…
Read More

Contact Us