Sunday, May 28
Shadow

Tag: Araw ng Kalayaan 2020

Hanggahan

Hanggahan

Liyab
Hindi matatakpan ng mga makikinang na ilaw o malalambungan ng dilim ng gabi ang bawat kalsada at eskinita na iniikutan ng mga maniniil at mapang-api.   Katulad ng mga banyagang imperyalistang sa ating mga daungan ay tumuntong noon, dala nila ay pagbabanta sa buhay at kalayaan ng inosente man o naglakas-loob lumaban.   May mga tila ipis sa pagkaripas ng takbo; tahimik na kinukubli ang mga sarili sa sulok    habang ang iba ay masugid na tinatahulan mga manloloob na inaakyat ang tarangkahan.   Kalayaan ng kayumanggi ang sigaw— sumanib sa rebolusyon na puputol ng tanikalang sa atin at sa mga mananakop ay tumatali, tanging mga sandata ay pluma, tinig at kamao.   Nang ang kasarinlan sa wakas ay nakamtan, mga b...