Cinemalaya 2021

Out of Body: Kababaihan sa Mata ng Industriya

Out of Body: Kababaihan sa Mata ng Industriya

SA INDUSTRIYA na pinamumunuan ng mga kalalakihan, ang mga karanasan at kagustuhan nila ang nakikita sa iba’t ibang plataporma ng media. Inaayon nila ang mga ginagawang palabas sa sensibilidad ng mga lalaki sa pamamagitan ng pagpapakita ng mga bagay na makaka-akit sa kanila. Mas pinapahalagahan rin nila ang mga pangangailangan…
Read More
Ate O.G.: Tagisan ng Pribilehiyo

Ate O.G.: Tagisan ng Pribilehiyo

by FATIMA B. BADURIA  SA PAGITAN ng mayaman at mahirap, hindi mapagkakaila ang lubhang malaking agwat. Lagi, ang mga namumuhay nang mariwasa ay tila may sariling mundo sa tuktok ng mas malawak na daigdig. Mula sa kanilang kinatatayuan, nag-iiba ang tanawin nila ng nasa ibaba. Minsan, sa kalayuan, lubos na…
Read More
Kawatan sa Salog: Ang Binagong Bayani

Kawatan sa Salog: Ang Binagong Bayani

by DAWN DANIELLE D. SOLANO   ANG PAGKAKAROON ng pambihirang katapangan, kalakasan, at moralidad ay tatatlo lamang sa mga katangian na nag-dedepina sa pangunahing bida ng isang kwento. Ngunit, sa kabila ng nakasanayang kayarian ng isang bayaning magiting, mayroong bayani na walang tinataglay ni-isa sa mga nabanggit na katangian. Sa limitasyon…
Read More
Crossing: Siklo ng Kapangyarihan

Crossing: Siklo ng Kapangyarihan

  ANG MAPANIRANG kalikasan ng tao ay kaagapay sa mapanakit na sistema ng pananamantala sa mahihina. Ngunit hindi natatapos dito ang siklo, ito ay pinagpapatuloy ng napagsamantalahan sa mas mahihina sa kanila. Kung titignan ang kasaysayan ng saligutgot sa mundo, isa itong siklo na nakaukit na sa kaugalian ng tao. …
Read More

Contact Us