Cinemalaya 2022

Kaluskos: Yearning for a child’s affection

Kaluskos: Yearning for a child’s affection

by TRIXCY ANNE B. LOSERIAGA  MOTHERHOOD IS never an easy feat. There are challenges a mother must face to perform her expected role which makes her detestable in the perspective of others.  This is captured in the full-length film Kaluskos (2022), directed by Roman S. Perez Jr. It is…
Read More
Kargo: Pamumuhay sa Patriyarkal na Mundo

Kargo: Pamumuhay sa Patriyarkal na Mundo

by ABIGAIL M. ADRIATICO  SA MUNDONG patriyarkal, madalas naririnig ang samu’t saring kaso ng karahasan ng mga lalaki na ang direktang biktima ay mga kababaihan. Pangkaraniwan na ang lubos na paninisi sa mga babae. Matagal nang nakadikit sa ating kultura ang mga stereotypical na paniniwala tungkol sa kasarian—ang mga…
Read More

Contact Us