Dapitan

Ang Binata sa Labas ng Hayupan

Ang Binata sa Labas ng Hayupan

EDITOR'S NOTE: This is one of the works in a five-part series in line with the Dapitan 2017 theme "Paglisan" or Departure. All works that are part of the series are written by the Flame's Letters staffers. UNA MO siyang nakita noong nasa ikatlong taon ka pa lamang ng elementarya sa inyong…
Read More

Contact Us