Kisapmata

Kisapmata: Mga Boses ng Kamalayan

Kisapmata: Mga Boses ng Kamalayan

By ABIGAIL M. ADRIATICO & DAWN DANIELLE D. SOLANO   ANG UTAK ay may makapangyarihang papel sa pang araw-araw na pamumuhay ng tao. Pinamamahayan ito ng sari-saring boses na tumutulong upang maintindihan ang mga hindi inaasahang kaganapan sa kaniyang kapaligiran. Bagama’t ito ay nakadisenyo ayon sa kaniyang pangangailangan, maaari pa rin…
Read More