Saturday, February 4
Shadow

Tag: Komisyon ng Wikang Filipino

Philo prof gets highest award for dissertation

Philo prof gets highest award for dissertation

News
By ALI IAN MARCELINO V. BIONG A PHILOSOPHY professor from the Faculty of Arts and Letters received on Friday the highest recognition for theses and dissertations conferred by the Komisyon ng Wikang Filipino. Emmanuel de Leon was awarded the Gawad Julian Cruz Balmaseda for his dissertation written in Filipino titled “Ang Intelektuwal na Pamana ng mga Pangunahing Tomasinong Pilosoper sa Kasaysayan ng Pamimilosopiyang Filipino: Quito, Mercado, Hornedo, Timbreza, Abulad, at Co.” De Leon said he wrote his dissertation in Filipino because he believes the language can carry the concepts of philosophy. “Kung uunahin nating gamitin ang sarili nating wika, ang wikang mas ginagamit ng marami sa atin sa araw-araw, malakas ang kutob ko na makakatulong ito sa lalo pang pagyabong ng kultu...