#ML50

[NEVER FORGET] The Blue Normal – Waiting for apo

[NEVER FORGET] The Blue Normal – Waiting for apo

PHOTO BY ANGELINE TANQUECO/ THE FLAME  Anong natatandaan niyo noong Martial Law? “Noong bata ako, panahon ng Martial Law.. sa EARIST ako noon [nagaaral]. Ni-re-require kami, kapag dumadating si Marcos, pipila kaming nakahilera papuntang Malacañang. Binibigyan kami ng bandera, magkakaway lang pag dumating si Marcos. Minsan nga nagalit sa akin…
Read More

Contact Us