Paruparo

Nag-iisang pakpak ng paruparo

Nag-iisang pakpak ng paruparo

PAGDATING SA pagwawalis, madaling utusan ang mga bata. Naaabot nila ang pinakasulok ng kuwarto. Ginagawan pa nila ito ng laro. Sandaling iwan mo sila ay maririnig ng mga kapitbahay ang kanilang kanta. Kaya para sa marami, pagwawalis ang unang inuutos ng kanilang ina.  Kabisado na ng maraming bata ang tunog…
Read More

Contact Us