The Blue Normal

THE BLUE NORMAL – Ang ating pamahiin

THE BLUE NORMAL – Ang ating pamahiin

"Where did you learn about the superstitions you follow?" Sa lola… sa grandparents ko. Noong bata ako, sila ang nagpalaki sa akin kasi nasa abroad ‘yung parents ko. [Sa amin kasi], talagang countryside [kasi] may farm...maraming damuhan, maraming mga puno, [kaya may] ‘tabi tabi po.’ Sa kanila ko natutunan [ang…
Read More

Contact Us