Pro Deo et Patriae: Ang Simbahan sa Panahon ng Batas Militar

Nang ideklara ni Ferdinand Marcos, Sr. ang Batas Militar noong Setyembre 21, 1972, sumapit ang isa sa mga pinakamadilim na panahon sa kasaysayan ng bansa. Ngunit sa kabila nito, maraming mga Filipino ang tumindig laban sa diktadurya, kabilang na ang Simbahan.

Tuklasin ang papel na ginampanan ng Simbahan para sa panunumbalik ng kalayaan, hustisya at karapatang pantao sa dokyumentaryong hatid ng The Flame.

UNANG YUGTO
IKALAWANG YUGTO

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Related Posts

Contact Us