Saturday, February 4
Shadow

Tag: National Heroes Day

Sa Mata ni Andres

Sa Mata ni Andres

Literary, Liyab
by ABIGAIL M. ADRIATICO Maulap ang kalangitan nang masilayan ng bayani ang kumpulan ng mga tao sa tabi.   Habang hawak ang mga karatulang may samu’t saring kataga, patuloy sa pagsigaw ang mga kabataang napupuno ng galit at hinagpis sa mga pangyayari sa bansa na hindi kanais-nais.   Kanyang naalala ang nakaraan— ang mga panahon kung saan minsan siya’y nalagay sa bukana ng daan patungo sa kalayaan.   Bahid ng lungkot at pighati ang daanang kanilang sinimulan ngunit saksi ang inang bayan sa sakripisyong kinailangan alang-alang sa kalayaan nais nilang makamtam.   Kasabay ng sinag ng araw na patuloy na sumisilip sa mga ulap na nagbabantang lumuha, bakas sa mata, sa bawat sigaw, a...