Sa Mata ni Andres

by ABIGAIL M. ADRIATICO

photo by GAEBRIELE GUTIERREZ/ THE FLAME

Maulap ang kalangitan

nang masilayan ng bayani

ang kumpulan ng mga tao sa tabi.

 

Habang hawak ang mga karatulang

may samu’t saring kataga,

patuloy sa pagsigaw

ang mga kabataang napupuno

ng galit at hinagpis

sa mga pangyayari sa bansa

na hindi kanais-nais.

 

Kanyang naalala ang nakaraan—

ang mga panahon kung saan

minsan siya’y nalagay

sa bukana ng daan

patungo sa kalayaan.

 

Bahid ng lungkot at pighati

ang daanang kanilang sinimulan

ngunit saksi ang inang bayan

sa sakripisyong kinailangan

alang-alang sa kalayaan

nais nilang makamtam.

 

Kasabay ng sinag ng araw

na patuloy na sumisilip

sa mga ulap na nagbabantang lumuha,

bakas sa mata,

sa bawat sigaw,

ang pagmamahal sa inang bayan

ng mga kabataan—

isang eksenang minsan niyang nasilayan

sa mga dating kasamahang

natabunan na ng kasaysayan. 

 

Sa gitna ng kaguluhan

ng mga kabataang lumalaban

para sa kapakanan ng bansa,

nabuo ang ngiti

sa mukha ng yumaong bayani

at kanyang nasambit,

“Tunay ngang

May Pag-asa.” F

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Related Posts

Contact Us