Sampung Araw

photo by ARWIN ROMANO/ THE FLAME


Bilang ang mga araw paatras. 

Sampu menos isa

tuwing unang sigaw ng magtataho 

o ng konduktor ng dyip sa Maynila;

tuwing bagong gising ang magsasaka

o ang mangingisda sa probinsya.

 

Marahil binibilang dahil sabik.

Maaari ring may kirot sa dibdib, pumipihit

ang tiyang parang kinakabag at mapipigil

ng isang saglit ang hininga 

kapag naalala—malapit na. Ano kaya

ang bukas na dala ng balota?

Oras ang makapagdidikta.

 

Kaya nag-aabang. 

Isinalalay sa dalawang kamay

ng relo ang pangyayaring hindi

kailanman maikukulong ng orasan. 

Pagdating ng araw, 

bubuksan ang tarangkahan na hangganan 

ng ngayon mula sa noon at kinabukasan

at sa parehong direksyon 

ay aagos ang alinman: 

kalamidad o kaginhawaan.

Dadapo itong parang sakit 

o sikat ng araw

 

noon:

sa mga butong nilibing 

sa limot ng hustisya;

 

at bukas: 

sa mga pintig na naghihintay

ng unang hinga.

 

Ngayon,

ang maganda, 

makakapili pa kung alinman

habang bumibilang. F

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Related Posts

Contact Us