Cinemalaya 2019

Sila Sila: More Than Queer

Sila Sila: More Than Queer

By PATRICK V. MIGUEL FAMILY IS a powerful word describing a bond made out of love and care. It is the first unit of socialization that will nurture and foster children as they grow up. Most define family as being limited to its fundamental nature: genetics and heritage. However, the…
Read More
Ang Hupa: Pagwawaksi sa Huwad na Nirvana

Ang Hupa: Pagwawaksi sa Huwad na Nirvana

By LORRAINE C. SUAREZ ANG HINAHARAP ay hindi pa nakataga sa bato. Samot-sari ang mga bagay na maaaring matupad, kaya naman hindi pihado ang mga pagbabagong mangyayari sa sandaling panahon, mabuti man ito o masama. Ito ang konsepto ng kawalang-katiyakan na hinaharap ng bawat isa sa araw araw, na siya…
Read More
Children of the River: Pagkakaibigang Tunay

Children of the River: Pagkakaibigang Tunay

By MHERYLL GIFFEN L. ALFORTE TAHIMIK ANG buhay sa isang maliit na bayan sa probinsya, at ito ang siyang kanlungan ng apat na magkababata na nauugnay dahil sa kanila-kanilang pagkakaroon ng nalalayong ama. Subalit ang payapa nilang pamumuhay ay mababago ng isang tawag sa telepono, at ang kanilang pagkakaibigan ang…
Read More

Contact Us