Mumunting Puwesto sa Recto

photo by JOSE JAIME RAPHAEL TAGANAS/ THE FLAME

SA isang magulong kalye, tahimik kong pinapanood ang mga taong dumadaan. Minamasdan ko ang kanilang pananamit at pagkilos – pati na rin ang bawat hakbang. Sinusuri ko ang kanilang mga mata para sa bahid ng interes tugon sa aking inaalok.

Kaya kong tumupad ng pangarap.

Mula sa aking mumunting puwesto, ibinibigay ko ang sagot sa kahilingan ng kahit sino: bata man o matanda, may pinag-aralan o wala.

Nais mo bang magkaroon ng lupa?

Nais mo bang baguhin ang iyong edad?

Nais mo bang makapagtapos ng kolehiyo?

Kaya ko itong tuparin. Sa isang iglap lamang ay mabibigyan kita ng kakayahang baguhin ang lahat. Alinmang pag-aari na gustuhin, katayuan o edad na nais marating ay magiging realidad ayon sa iyong sabi.

Tiwasay kong hinihintay ang susunod na mamimili. Sandamakmak na tao ang pumapaligid; iba-iba ang hitsura, iba-iba rin ang kuwento. Ngunit karamihan sa kanila ay nilipasan lamang ako. Mayroon namang ibang napatitig at umalis din matapos ang ilang saglit. Dekada na yata ang aking hihintayin upang makaakit lamang ng kahit isa.

Kaya naman kung ikaw ay hindi kapos sa mga pangarap, iyong tandaan – naririto lang ako at nakaabang.

Iyong hanapin ang mumunting puwesto ni Kuya AJ sa Recto, kung saan may samut-saring koleksyon ng papeles at sertipikong nagpapatunay ng iyong pagiging edukado, doktor, may-ari ng lupa at kung anu-ano pa.

Halina’t tutuparin ko ang lahat ng pangarap mo. F LORRAINE C. SUAREZ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Related Posts

Contact Us